Archives: יולי 2019

Elementor #16280

הבית נמכר, אבל לא בטוח שלמתווך מגיע לקבל דמי תיווך קניית בית בישראל נעשית לא אחת באמצעות מתווכים. עם זאת, לא תמיד מסתיימות עסקאות מכר בלחיצת יד ובתשלום דמי תיווך למתווך שעמל על סגירת העסקה. לפתחו של בית המשפט הגיעה שאלה במסגרת תביעה לדמי תיווך: האם זכאי המתווך לדמי תיווך בשעה שהסכמי התיווך והבלעדיות כבר…

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן