תוצאות החיפוש שלך

Elementor #16280

פורסם ע''י אלכס ב יולי 4, 2019
0

הבית נמכר, אבל לא בטוח שלמתווך מגיע לקבל דמי תיווך

קניית בית בישראל נעשית לא אחת באמצעות מתווכים. עם זאת, לא תמיד מסתיימות עסקאות מכר בלחיצת יד ובתשלום דמי תיווך למתווך שעמל על סגירת העסקה.

לפתחו של בית המשפט הגיעה שאלה במסגרת תביעה לדמי תיווך: האם זכאי המתווך לדמי תיווך בשעה שהסכמי התיווך והבלעדיות כבר לא היו בתוקף.

השאלה התעוררה לאחרונה במסגרת תביעה שהגיש מתווך לדמי תיווך כנגד בעלי דירה אשר חתמו עם המתווך על הסכם תיווך והסכם בלעדיות למכירת דירתם לתקופת בלעדיות בת חצי שנה. המתווך טען כי פעל בהתאם להסכם, שיווק ופרסם את הנכס במגוון דרכים. בשלב מסוים, פנו בעלי הדירה אל המתווך והודיעו לו כי החליטו שלא למכור את הדירה וביקשו לבטל את הסכם התיווך. המתווך הסכים לבקשתם בעלי הדירה אך התנה את הסכמתו בכך שאם תימכר הדירה לקונים שהגיעו דרכו – תשולם עמלת תיווך. באורח פלא גילה המתווך כשבועיים לאחר מכן כי הדירה נמכרה.

המתווך, שפנייתו לקבלת דמי תיווך נדחתה על ידי הנתבעים, הגיש תביעה כנגד בעלי הדירה; אלה, להגנתם, טענו כי עסקת המכר במסגרתה מכרו את ביתם נחתמה ללא כל קשר לפעולות תיווך כלשהן שנקט התובע, ומכאן שאינו הגורם היעיל בעסקה, כך שאינו זכאי לדמי תיווך.

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת על כך שהקונים לא הופנו לדירה באמצעות המתווך, ומכאן שלפי ההסכמה החדשה ש"נולדה" בין הצדדים, לפיה המתווך יהיה זכאי לעמלת תיווך במקרה שמדובר בקונים שהופנו על ידו, המתווך כלל לא היה זכאי לדמי תיווך. מכל מקום, בעלי הדירה התמקדו באי-התקיימות התנאים הקבועים בחוק לזכאות המתווך לדמי תיווך.

עפ"י דרישות החוק, מתווך זכאי לדמי תיווך אם היה, בין היתר, 'הגורם היעיל בעסקה'. מדובר בדרישה סטטוטורית, הכרחית, בלעדיה לא קמה זכאות לתשלום דמי תיווך. הדרישה הזאת רלוונטית גם כאשר מדובר במתווך שקיבל בלעדיות! במקרה כזה, כשמדובר בהתקשרות עם מתווך בבלעדיות, קיימת חזקה, הניתנת לסתירה, כי ביחס לעסקה במקרקעין שנחתמה בתקופת הבלעדיות, היה המתווך הגורם היעיל .

לא קל לסתור חזקה כזאת וצריך להביא ראיות משכנעות במיוחד. עוד צריך לזכור, כי נטל ההוכחה שהמתווך לא היה גורם יעיל בעסקה מוטל על שכמי הנתבעים, מי שביצעו את העסקה וטוענים שהמתווך לא זכאי לדמי תיווך.

 

לינק לכתבה המקורית: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001291511

 

השוואת מודעות